Calendari escolar 2017-18

Inici de les classes

 • Educació secundària obligatòria i batxillerat i cicles formatius de grau mitjà 12 de setembre 2017
 • Finalització de les classes: 22 de juny de 2018

 Horari lectiu

 • Secundària obligatòria: matí i tarda. No més de 3 tardes lliures a la setmana. És podrà fer jornada compactada si la direcció dels Serveis Territorials així ho autoritza.
 • Batxillerat:  es pot organitzar en jornada intensiva

Vacances escolars i dies festius

 • Vacances Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos
 • Vacances Setmana Santa: del 24 de març al 2 d’abril de 2018, ambdós inclosos
 • 22 de juny de 2018: acaben les classes a tots els centres.

Dies de festa local:

 • 4 de setembre de 2017 (Festa Major)
 • 14 de maig de 2018 (La Salut)

Dies de festa de lliure disposició: (2n cicle educació infantil i primària):

 • 13 d’octubre de 2017
 • 7 de desembre de 2017
 • 12 de febrer de 2018
 • 30 d’abril de 2018

A proposta de Serveis Territorials, els dies de jornada continuada seran:

 • 22 de desembre de 2017
 • Del 5 al 22 de juny de 2018