Documents

captura-de-pantalla-2016-10-09-a-les-1-03-37

 

  • Aportacions de les famílies pels curs 2017-18
    • Aportació recursos didàctics complementaris
    • Aportació plataforma “Clickedu”
    • Llicències llibres digitals.

L’aportació de recursos didàctics complementaris es destina a cobrir les despeses de dossiers dels departaments, material de reprografia (fotocòpies), material fungible dels departaments, material docent socialitzat. L’import és de 42€ anuals.
L’aportació de la plataforma “Clickedu” es destina a cobrir les despeses que genera la comunicació entre el centre i les famílies. L’import és de 13€ anuals.
El cost de les llicències dels llibres digitals (no paper) varia segons els curs.
L’import de l’assegurança escolar obligatòria és de 1,12€.
L’import total d’aquestes aportacions es cobrarà mitjançant domiciliació bancària, en dos rebuts: un a primers d’octubre i l’altre al gener.
En cas de no tenir domiciliació bancària, s’haurà de fer l’ingrés en efectiu a l’entitat bancària i lliurar el resguard.