Llibres

Compra de llibres de text amb l’empresa Iddink curs 2021-22

Els llibres del curs 2021-22 es poden comprar a través de l’empresa Iddink. La compra és flexible. Podeu decidir comprar tot el lot o bé els que us pugui interessar.

El codi del centre és 295MT1

La quota de l’AFA (20€) també es pot pagar mitjançant la plataforma d’Iddink encara que no es compri cap llibre.

Aquí teniu la llista dels llibres pel curs 2023-24

 

 
assorted books on shelf
Photo by Element5 Digital on Pexels.com